Audyt i doradztwo

Audyt ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania i rozwoju infrastruktury IT. Celem jego przeprowadzenia jest dostarczanie niezależnych i obiektywnych informacji na temat rzeczywistego stanu infrastruktury IT, wydajności i bezpieczeństwa systemów.

Audyt ma na celu identyfikację słabych i mocnych stron środowiska, wskazanie istniejących i potencjalnych zagrożeń oraz ocenę związanego z nimi ryzyka.

Euvic Solutions posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów w następujących obszarach:

Audyt Infrastruktury IT

Wynikiem przeprowadzonego audytu są szczegółowe informacje na temat sprzętu i oprogramowania znajdującego się w firmie; wykorzystywanych systemów i aplikacji; a także topologii sieci przedsiębiorstwa. W oparciu o wiedzę i doświadczenie inżynierów systemowych, przeprowadzony audyt, wskazuje słabe i mocne obszary infrastruktury IT oraz przedstawia konkretne rekomendacje przeprowadzenia zmian. Zebrane informacje są przydatne w opracowywaniu strategii zmian mających na celu optymalizację i ustandaryzowanie systemów i usług IT oraz przy planowaniu zakupów nowego oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Audyt wydajności IT

Pozwala określić poziom wykorzystania infrastruktury IT oraz graniczny poziom obciążenia generowanego w poszczególnych elementach infrastruktury sprzętowej (serwery, macierze, switche) w przedsiębiorstwie. Usługa ta polega na monitorowaniu obciążenia generowanego przez systemy w trakcie normalnego dnia pracy oraz przy tak zwanych stres testach. Podczas audytu wykonywana jest analiza wydajności zastosowanych rozwiązań wysokiej dostępności oraz określany jest poziom wykorzystania i możliwości optymalizacji i konsolidacji obecnego środowiska sprzętowego, systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji.

Audyt Bezpieczeństwa

Pozwala określić faktyczne bezpieczeństwo funkcjonowania systemu informatycznego. Obejmuje wszystkie aspekty techniczne i administracyjne, służąc wykrywaniu potencjalnych niebezpieczeństw, na jakie narażony jest konkretny system. Podczas audytu bezpieczeństwa zostaje przeprowadzona szczegółowa analiza wszystkich lub wybranych systemów pod kątem ich podatności na zagrożenia i oceny ryzyka związanego z istniejącymi lukami, jak również popełnionych błędów konfiguracyjnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo.

W ramach usług doradczych wspieramy naszych Klientów w planowaniu i podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących rozwoju i optymalizacji zasobów IT.

Indywidualne podeście i myślenie „out of the box” pozwala nam kreować i tworzyć rozwiązania zaawansowane technologicznie, perspektywiczne, inteligentne i racjonalne.

Partners