Sukces jest wynikiem właściwej decyzji – artykuł

Jak efektywnie wydawać pieniądze na IT? Strategiczne pytanie to „nabyć na własność” czy „wynająć”?

W skład kosztów IT wchodzą: zakup infrastruktury i licencji na użytkowanie oprogramowania, wsparcie techniczne, wdrożenie i integracja z istniejącymi systemami, wynagrodzenia pracowników, a także koszty gwarancji, części zapasowych, energii elektrycznej, ewentualnych, przestojów w pracy, magazynowania sprzętu oraz koszty jego utylizacji. A zatem jak efektywnie wydawać pieniądze na IT? Strategiczne pytanie to „nabyć na własność” czy „wynająć”?

Zachęcamy do lektury naszego artykułu na temat finansowania IT,
pt. ” Sukces jest wynikiem właściwych decyzji” lektura obowiązkowa dla CFO!

wstecz