Case Study

logo BNP Paribas

BNP Paribas

Zaprojektowanie oraz realizacja elementów sieci WAN dla BNP Paribas Bank Polska.

więcej...
logo Modlin Airport

Modlin

Zaprojektowanie i wdrożenie sieci teleinformatycznej, odpowiedzialnej za wewnętrzna komunikację oraz funkcjonowanie systemów i aplikacji.

więcej...
logo Frontex

Frontex

Zaprojektowanie oraz realizacja całkowicie redundantnej usługi transmisji danych pomiędzy starą, a nową siedzibą Agencji Frontex.

więcej...
logo COI

COI

Zaprojektowanie i wdrożenie systemu sieci bezprzewodowej WLAN, integracja rozwiązania z istniejąca infrastrukturą. Profil klienta Centralny Ośrodek Informatyki. Przedmiotem podstawowej działalności COI jest wykonywanie na rzecz administracji państwowej usług, pozwalających na sprawną realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) oraz Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK), w tym systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK). COI świadczy również usługi na rzecz MSW […]

więcej...