logo BNP Paribas

BNP Paribas

Zaprojektowanie oraz realizacja elementów sieci WAN dla BNP Paribas Bank Polska.

„Dostarczane przez Omnitec usługi charakteryzują się niezwykle wysokim poziomem jakości, odzwierciedlonym w postaci jednych z najwyższych na rynku parametrów SLA.”

Rafał Krawczyński, szef działu IT BNP Paribas Bank Polska

Profil Klienta

Grupa BNP Paribas jest obecna w Polsce od prawie wieku. BNP Paribas SA Oddział w Polsce współpracuje z międzynarodowymi korporacjami i największymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami w Polsce w zakresie bankowości inwestycyjnej. Oddział stanowi część linii biznesowej Corporate and Investment Banking (CIB), który dostarcza rozwiązania w zakresie finansowania, zarządzania ryzykiem i doradztwa. W Europie jest liderem w finansowaniu korporacji oraz w obszarze Cash Management.

Poprzez wyspecjalizowane spółki zależne Grupy BNP Paribas świadczone są również inne usługi, takie jak usługi powiernicze, ubezpieczenia, leasing i zarządzanie flotą samochodową.

Wyzwanie

Dla wielooddziałowych instytucji, takich jak np. banki, sprawna komunikacja pomiędzy poszczególnymi placówkami ma w dzisiejszych czasach niebagatelne znaczenie. Transakcje czy umowy zawierane poza centralą muszą jak najszybciej trafić do głównego ośrodka, gdzie najczęściej znajduje się centrum przetwarzania danych. Rozmiar oraz ilość przesyłanych plików z dnia na dzień stają się coraz większe. Tym potrzebom musi sprostać infrastruktura łącząca oddziały, tym bardziej, że ulegają one coraz większemu rozproszeniu, wykraczając często poza granice jednego miasta. Pojawia się zatem potrzeba stworzenia sieci WAN.

Przed takim wyzwaniem stanął dział IT BNP Paribas, ponieważ niezbędne stało się połączenie Centrali Banku, zlokalizowanej w zagłębiu biznesowym na warszawskim Służewie z oddziałem znajdującym się w Piasecznie. Dodatkowym wymogiem była przepustowość łącza, która według wymagań miała wynosić 10 Gbps.

Rozwiązanie

Z pośród złożonych ofert, najkorzystniejszą okazała się ta złożona przez Omnitec Sp. z o.o.. Wyróżniała ją nie tylko atrakcyjna cena, ale również bardzo krótki termin wykonania oraz kompleksowość – Omnitec jako jedyna firma uwzględniła w wycenie koszty modułów optycznych oraz patchcordów.

Korzyści

Wypełniając wszystkie zapisy zawarte w umowie, Omnitec Sp. z o.o. zaprojektowała i wykonała światłowodowe połącznie o przepustowości 10 Gbps pomiędzy wymienionymi wyżej oddziałami Banku. Usługa aktywna jest od maja 2014. Dodatkowo, na kanwie wzorowej współpracy, została podpisana kolejna umowa na dostawę łącza internetowego dla Centrali Banku BNP Paribas Polska.

wstecz