Bezpieczeństwo

Nasza platforma znajduje się w Data Center LINX w Warszawie oferującym poziom bezpieczeństwa TIER 3 + Dostęp do środowiska przy wykorzystaniu szyfrowanej transmisji VPN włączając opcję „site to site”;

wstecz